BIURO INŻYNIERSKIE JBW SP. Z O.O.

PL | ENG
ASUW Gm.Kobierzyce | Pompownie ścieków Gm.Kobierzyce
Monitoring GPRS | Pompownie ścieków | Oczyszczalnie ścieków | Stacje uzdatniania wody | Komory pomiarowe | Pozostałe produkty
BIATEL S.A. | STEFPOL Sp.z o.o. | EXPRIM Sp. z o.o.
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

ROZDZIELNICE ZASILAJˇCO STEROWNICZE
POMPOWNI ŚCIEKÓW - TYP PS-...-GPRS

 

Rozdzielnica PS-...-GPRS
Stopień ochrony obudowy zewnętrznej IP44 / wewnętrznej IP55
Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia IK-10 (20 dżuli)
 
OBSŁUGIWANE OBIEKTY:
 • pompownie ścieków kanalizacji tłocznej sanitarnej
 • pompownie ścieków kanalizacji tłocznej deszczowej

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

 • obudowa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z kieszenią kablową i fundamentem, odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, zamknięcie na zamek z wkładką patentową
 • stopień ochrony obudowy zewnętrznej IP44 / wewnętrznej IP55
 • wytrzymałość mechaniczna na uderzenia IK-10 (20 dżuli)
 • wymiary skrzynki sterowniczej bez fundamentu (BxHxT) 600 x 900 x 320[mm]
 • wymiary fundamentu (BxHxT) 600 x 900 x 320[mm]
 • kieszeń kablowa na zapasy przewodów wewnątrz fundamentu
 • sieć zasilająca TN-S 3x400[VAC] / 50[Hz] lub TN-S 230[VAC] / 50[Hz]
 • wbudowany rozłącznik izolacyjny wyboru zasilania sieć / agregat
 • gniazdo IP44 do podłączenia agregatu zamontowane wewnątrz obudowy z możliwością wyprowadzenia przewodu agregatu na zewnątrz po zamknięciu drzwi głównych
 • wbudowany układ ogrzewania
 • wbudowane gniazda remontowe 1 i 3-fazowe
 • wbudowane oświetlenie remontowe
 • zabezpieczenie przez szybkie wyłączenie oraz zabezpieczenie przez wyłączniki instalacyjne różnicowoprądowe - jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej
 • wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe stopnia III (Un =1,2[kV], In =15[kA]) części sterowniczej z sygnalizacją do PLC stanu wkładki przepięciowej
 • wbudowane zabezpieczenie przed asymetrią i zmianą kierunku wirowania faz napięcia zasilającego
 • rozruch bezpośredni lub za pomocą urządzenia łagodnego rozruchu / zatrzymania
 • łączniki sterowania lokalnego pomp i lampki kontrolne stanu pomp dostępne na panelu frontowym obudowy wewnętrznej
 • wbudowany sterownik PLC z panelem LCD 2 linie po 16 znaków i klawiaturą systemową (sterowanie i lokalna diagnostyka) dostępny na panelu frontowym obudowy wewnętrznej
 • wbudowany układ zasilania rezerwowego obwodów kontrolno pomiarowych i sygnalizacji GPRS
 • wbudowany układ monitoringu GPRS / WWW / SMS stanu pompowni

PROJEKT - MONTAŻ - URUCHOMIENIE

 • rozdzielnice typowe PS można zamówić jako gotowy produkt bezpośrednio w sklepie internetowym - nabywca otrzymuje rozdzielnicę z typowym wyposażeniem, komplet sond pomiaru i kontroli poziomu, DTR wyrobu, kartę gwarancyjną, protokół kontroli końcowej i pomiarów, deklarację zgodności z wymogami EU, uruchomiony serwis WWW / SMS pompowni
 • dodatkowo możliwe jest zamówienie usługi odpłatnego opracowania dokumentacji projektowo wykonawczej dostosowanej do potrzeb użytkownika z uwzględnieniem dokumentów dla ZE i ZUDT
 • dostarczoną rozdzielnicę PS należy zamontować w pobliżu obsługiwanej pompowni ścieków
 • w komorze pompowni należy wg DTR zamontować sondy pomiaru i kontroli poziomu ścieków
 • pomiędzy komorą pompowni a rozdzielnicą PS należy ułożyć w wykopie przepust kablowy o średnicy minimum 80[mm] na przewody pomp i sond pomiarowych - należy stosować giętkie przewody PE do przepustów kablowych, karbowane z zewnątrz i gładkie w środku , promień gięcia R > 0,5[m]
 • rura przepustu kablowego powinna być po obu stronach uszczelniona pianką montażową
 • dodatkowo fragment rury wewnątrz fundamentu rozdzielnicy PS powinien zostać obsypany warstwą piasku
 • przewód zasilający ze złącza kablowego z pomiarem i przewody z komory pompowni należy podłączyć wg DTR do listew rozdzielnicy PS
 • antena GSM zamontowana jest wewnątrz rozdzielnicy poliestrowej
 • po zainstalowaniu rozdzielnicy PS i przed pierwszym podaniem napięcia zasilającego należy wezwać ekipę rozruchową JBW na tzw. 'przegląd zerowy' - sprawdzany jest sposób instalacji, podawane jest napięcie zasilające i kontrolowane są warunki propagacji sygnału GSM
 • jeśli pozwalają na to warunki - przegląd zerowy można połączyć z rozruchem technologicznym i parametryzacją
 • rozdzielnica PS po zainstalowaniu i uruchomieniu jest bezobsługowa, w szczególności - raz na dobę synchronizowany jest zegar czasu rzeczywistego PS z zegarem serwera WWW

ZASADA DZIAŁANIA

 • program PLC zapewnia autonomiczną pracę pompowni jeśli tylko jest ona zasilana energią elektryczną (z sieci elektroenergetycznej lub agregatu prądotwórczego) i obwody elektryczne i sterownicze są sprawne
 • monitoring zdalny GPRS / WWW / SMS nie ma wpływu na bieżącą pracę technologiczną pompowni
 • praca pomp odbywa się w cyklu naprzemiennym z wyrównywaniem średniego czasu pracy w zależności od poziomu ścieków w komorze pompowni
 • oprócz trybu automatycznego pracy pompowni istnieje możliwość lokalnego załączania każdej z pomp w trybie próbnym (z pominięciem PLC i blokad technologicznych) lub ręcznym (z uwzględnieniem blokad technologicznych)
 • prowadzony jest ciągły pomiar poziomu ścieków w komorze pompowni na zasadzie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego słupa ścieków, sygnał analogowy 4...20[mA] przetwarzany jest na jednostki wymiarowe (poziom [cm]) i wyświetlany na panelu PLC
 • dodatkowo przewidziano awaryjny pływakowy regulator poziomu maksymalnego (przelewowego)
 • w sterowniku PLC kontrolowane są obwody zasilające i sterownicze:
  • wyłącznika różnicowo prądowego
  • zabezpieczeń nadprądowych pomp
  • zabezpieczeń termicznych pomp
  • zasilania obwodów sterowniczych
  • wkładki zabezpieczenia przeciwprzepięciowego
  • przekaĽnika kontroli symetrii i kierunku wirowania faz napięcia zasilającego
  • potwierdzenia załączenia / wyłączenia styczników / urządzeń rozruchowych
  • sprawności czujnika 4...20[mA] pomiaru ciśnienia hydrostatycznego
 • każda niesprawność obwodów jak wyżej, wykryta przez PLC, sygnalizowana jest lokalnie (zbiorczy sygnalizator optyczny awarii na obudowie + szczegółowy komunikat alarmowy lub informacyjny na panelu LCD) oraz zdalnie poprzez monitoring GPRS na stronie WWW i komunikatem SMS na komórkę służb utrzymania ruchu obiektu
 • PLC urządzenia PS lokalnie archiwizuje zbierane z obiektu dane w postaci rekordów
 • urządzenie PS jest wyposażone w modem GPRS zalogowany w sieci IDEA bądĽ PLUS GSM - karty telemetryczne GPRS dostarcza JBW
 • urządzenie PS ma wbudowany mechanizm kontroli łącza GPRS
 • urządenie PS posiada w standardzie zintegrowane zasilanie rezerwowe - bateria akumulatorów z automatycznym układem doładowywania i zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem
 • pomiary wielkości analogowych i kontrola obwodów dwustanowych prowadzone są również przy braku zasilania sieciowego / zasilania z agregatu
 • minimalny czas podtrzymania napięcia zasilającego wynosi 2[h] (wykonanie standardowe)
 • sygnał zaniku napięcia zasilającego jest przesyłany do serwera w celu zaalarmowania obsługi
 • serwer WWW / SMS zlokalizowany jest w siedzibie JBW
 • na serwerze prowadzony jest tzw. hosting danych zbieranych z nadzorowanych poprzez urządzenia PS obiektów
 • serwer WWW / SMS co określony czas odpytuje urządzenie PS o dane
 • dzięki zastosowaniu techniki archiwizacji lokalnie w urządzeniach PS, możliwe jest odtworzenie stanów historycznych również przy zanikach łączności GPRS
 • tryb pracy serwera jest w pełni bezobsługowy i automatyczny, w szczególności obsługiwane są sytuacje ponawiania zapytań do urządzeń które nie odpowiedziały danymi pomiarowymi
 • dane z urządzeń PS są archiwizowane w bazie danych serwera i wizualizowane na dynamicznych stronach WWW
 • dodatkowo na podstawie sygnałów z urządzeń PS są wysyłane poprzez bramkę serwera SMS alarmowe i informacyjne wg ustalonego w DTR urządzenia przepisu
 • SMS-y zawierają w tekście wartości zmiennych z obiektu
 • użytkownik otrzymuje nazwę użytkownika i hasło dostępu do serwisu WWW wybranego urządzenia lub grupy urządzeń PS
 • użytkownik ma wgląd w stan nadzorowanego obiektu (stany aktualne oraz stany historyczne) poprzez standardową przeglądarkę WWW (IE v5 lub wyższa)
 • dodatkowo udostępniane są raporty dzienne i miesięczne o stanie obiektu

Przykładowy ekran podglądu
stanu pompowni ścieków

KOSZTY I ZASADY ODPŁATNOŚCI

 • karty telemetryczne SIM dostarczane wraz z urządzeniami PS posiadają limit ilości transmitowanych miesięcznie danych i stałą kwotę opłaty abonamentowej
 • serwer WWW / SMS zlokalizowany jest w siedzibie i jest własnością JBW Sp. z o.o.
 • hosting danych na serwerze jest odpłatny, podobnie jak w przypadku kart SIM obowiązuje stały abonament miesięczny od każdego nadzorowanego obektu
 • po uruchomieniu urządzenia PS i serwisu WWW pompowni / grupy pompowni spisywana jest umowa na odpłatne prowadzenie usługi hostingu danych
 • istnieje możliwość zamówienia kompletnego systemu monitoringu wraz z serwerem - po zakończeniu rozruchu serwer WWW wraz z dokumentacją jest odsprzedawany do użytkownika stając się jego własnością , również wszelkie koszty łączności (zarówno strony nadawczej jak i odbiorczej) ponosi użytkownik
 • JBW zapewnia wsparcie techniczne i serwis dostarczanych serwerów hostingu danych
 • koszty zależą od ilości nadzorowanych urządzeń PS, ilości równoczesnych klientów WWW i rodzaju obiektu
 • prosimy każdorazowo o wysłanie zapytania ofertowego celem określenia kosztów projektu, dostawy, uruchomienia i kosztów hostingu danych

Kontakt | Mapa strony | ©2005 JBW Sp. z o.o.