BIURO INŻYNIERSKIE JBW SP. Z O.O.

PL | ENG
ASUW Gm.Kobierzyce | Pompownie ścieków Gm.Kobierzyce
Monitoring GPRS | Pompownie ścieków | Oczyszczalnie ścieków | Stacje uzdatniania wody | Komory pomiarowe | Pozostałe produkty
BIATEL S.A. | STEFPOL Sp.z o.o. | EXPRIM Sp. z o.o.
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

URZˇDZENIA MONITORINGU GPRS - TYP MS-...-GPRS

 

Szafka MS-...-GPRS
Wymiary (BxHxT)
380x380x210[mm]
Stopień ochrony IP56
Przykład zabudowy na bocznej ścianie szafy sterowniczej ASUW

NADZOROWANE OBIEKTY:

 • stacje uzdatniania wody
 • ujęcia głębinowe wody
 • zbiorniki retencyjne
 • wieże ciśnień
 • oczyszczalnie ścieków
 • pompownie ścieków
 • chłodnie
 • elewatory
 • inne obiekty bez stałej obsługi wymagające ciągłego nadzoru

PROJEKT - MONTAŻ - URUCHOMIENIE

 • w monitorowanym obiekcie należy zainstalować urządzenie typu MS-...-GPRS prod. JBW w postaci szafki o wymiarach B x H x T = 380 x 380 x 210[mm] stopień ochrony obudowy IP56
 • istnieje możliwość zintegrowania elementów szafki MS bezpośrednio na płycie aparatowej układu sterującego na etapie projektowania instalacji nadzorowanego obiektu
 • do szafki MS należy doprowadzić zasilanie i kontrolowane sygnały (np: sygnał poziomu, przepływu, temperatury, ciśnienia, wilgotności itp.)
 • z szafki MS wyprowadzona jest antena GSM, w przypadku słabych warunków propagacji sygnału GSM antenę należy umieścić na zewnątrz obiektu (wskazane)
 • sygnały do kontroli można wprowadzić na dwa spososby: jako dwustanowe i / lub analogowe bądĽ poprzez port szeregowy RS232 / RS485 w wybranym protokole (np: MODBUS)
 • ustalenia bloku wymiany danych, sygnałów elektrycznych i szczegółów zabudowy na etapie przygotowania projektu podłączeń i zabudowy
 • w szczególności możliwe jest zamówienia usługi inwentaryzacji u użytkownika i kompleksowego opracowania projektu podłączeń i zabudowy do istniejących instalacji
 • w wykonaniu standardowym przewidziano: 10 sygnałów DI, 2 sygnały AI, 6 sygnałów DO
 • istnieje możliwość rozbudowy - do 164 punktów WE / WY
 • urządzenie MS wyposażone jest w panel LCD 2 linie po 16 znaków lub panel graficzny 128 x 64 pixeli (w zależności od wersji) oraz klawiaturę systemową
 • urządzenie MS po zainstalowaniu i uruchomieniu jest bezobsługowe, w szczególności - raz na dobę synchronizowany jest zegar czasu rzeczywistego urządzenia MS z zegarem serwera WWW
 • istnieje możliwość wyposażenia urządzenia MS w program sterujący wg wymagań użytkownika - w zależności od wersji pamięć programu od 1,5 do 60kB, oprogramowanie w języku LAD
 • rozruch urządzenia MS przeprowadza grupa uruchomieniowa JBW po zainstalowaniu u użytkownika

ZASADA DZIAŁANIA

 • urządzenie kontroluje lokalnie sygnały analogowe i/lub dwustanowe
 • sygnały analogowe przetwarzane są na jednostki wymiarowe (np: poziom w [m]) i wyświetlane lokalnie na panelu MS
 • sygnały dwustanowe przetwarzane są na komunikaty (np: 'BRAK NAPIĘCIA') i wyświetlane lokalnie na panelu MS
 • urządzenie MS lokalnie archiwizuje zbierane z obiektu dane w postaci rekordów
 • okres archiwizacji jest zależny od dynamiki zmian stanu obiektu
 • w rekordzie pamiętane są: stany pomiarów analogowych, stany WE / WY dwustanowych oraz stany komunikatów alarmowych i informacyjnych
 • dodatkowy rekord zawiera odczyt liczników - dobowych i narastających (np: licznik czasu pracy pompy, licznik ilości łączeń stycznika głównego itp.)
 • urządzenie jest wyposażone w modem GPRS zalogowany w sieci IDEA bądĽ PLUS GSM - karty telemetryczne GPRS dostarcza JBW
 • urządzenie ma wbudowany mechanizm kontroli łącza GPRS
 • szafka MS posiada w standardzie zintegrowane zasilanie rezerwowe - bateria akumulatorów z automatycznym układem doładowywania i zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem
 • pomiary wybranych wielkości analogowych i / lub dwustanowych prowadzone są również przy braku zasilania sieciowego
 • minimalny czas podtrzymania napięcia zasilającego wynosi minimum 2[h] (wykonanie standardowe)
 • sygnał zaniku napięcia zasilającego jest przesyłany do serwera w celu zaalarmowania obsługi
 • serwer WWW / SMS zlokalizowany jest w siedzibie JBW
 • na serwerze prowadzony jest tzw. hosting danych zbieranych z nadzorowanych poprzez urządzenia MS obiektów
 • serwer WWW / SMS co określony czas (zależny od dynamiki zmian stanu obiektu) odpytuje urządzenie typu MS o dane
 • dzięki zastosowaniu techniki archiwizacji lokalnie w urządzeniach MS, możliwe jest odtworzenie stanów historycznych również przy zanikach łączności GPRS
 • tryb pracy serwera jest w pełni bezobsługowy i automatyczny, w szczególności obsługiwane są sytuacje ponawiania zapytań do urządzeń które nie odpowiedziały danymi pomiarowymi
 • dane z urządzeń MS są archiwizowane w bazie danych serwera i wizualizowane na dynamicznych stronach WWW
 • dodatkowo na podstawie sygnałów z urządzeń MS są wysyłane poprzez bramkę serwera SMS alarmowe i informacyjne wg ustalonego przez odbiorcę przepisu
 • SMS-y mogą zawierać w tekście wartości zmiennych odbieranych z obiektu
 • szczegóły numeru telefonu odbiorczego SMS i przepisu (logiki) wysyłania SMS są ustalane z użytkownikiem na etapie projektu hostingu danych
 • użytkownik otrzymuje nazwę użytkownika i hasło dostępu do serwisu WWW wybranego urządzenia lub grupy urządzeń MS
 • użytkownik ma wgląd w stan nadzorowanego obiektu (stany aktualne oraz stany historyczne) poprzez standardową przeglądarkę WWW (IE v5 lub wyższa)
 • dodatkowo udostępniane są raporty dzienne i miesięczne o stanie obiektu

Przykładowy ekran podglądu
stanu pompowni wody


Przykładowy ekran podglądu
stanu pompowni ścieków

KOSZTY I ZASADY ODPŁATNOŚCI

 • karty telemetryczne SIM dostarczane wraz z urządzeniami MS posiadają limit ilości transmitowanych miesięcznie danych i stałą kwotę opłaty abonamentowej zależną od limitu ilości danych
 • serwer WWW / SMS zlokalizowany jest w siedzibie i jest własnością JBW Sp. z o.o.
 • hosting danych na serwerze jest odpłatny, podobnie jak w przypadku kart SIM obowiązuje stały abonament miesięczny od każdego nadzorowanego obektu
 • po uruchomieniu urządzenia MS i serwisu WWW obiektu spisywana jest umowa na odpłatne prowadzenie usługi hostingu danych
 • istnieje możliwość zamówienia kompletnego systemu monitoringu wraz z serwerem - po zakończeniu rozruchu serwer WWW wraz z dokumentacją jest odsprzedawany do użytkownika stając się jego własnością , również wszelkie koszty łączności (zarówno strony nadawczej jak i odbiorczej) ponosi użytkownik
 • JBW zapewnia wsparcie techniczne i serwis dostarczanych serwerów hostingu danych
 • koszty zależą od ilości nadzorowanych urządzeń, ilości równoczesnych klientów WWW i rodzaju obiektu
 • w sklepie internetowym podane są koszty dla urządzeń MS montowanych standardowo na pompowniach i stacjach uzdatniania wody, ceny urządzeń dla innych obiektów mogą się różnić
 • prosimy każdorazowo o wysłanie zapytania ofertowego celem określenia kosztów projektu, dostawy, montażu, uruchomienia i kosztów hostingu danych

Kontakt | Mapa strony | ©2005 JBW Sp. z o.o.