BIURO INŻYNIERSKIE JBW SP. Z O.O.

PL | ENG
ASUW Gm.Kobierzyce | Pompownie ścieków Gm.Kobierzyce
Monitoring GPRS | Pompownie ścieków | Oczyszczalnie ścieków | Stacje uzdatniania wody | Komory pomiarowe | Pozostałe produkty
BIATEL S.A. | STEFPOL Sp.z o.o. | EXPRIM Sp. z o.o.
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

KOMORY POMIAROWO ROZLICZENIOWE - TYP KP/KW-...-GPRS
KONTROLA PARAMETRÓW MEDIÓW - ROZLICZENIA

 

Rozdzielnica KP/KW-...-GPRS
Stopień ochrony obudowy zewnętrznej IP44 / wewnętrznej plombowanej IP54
Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia IK-10 (20 dżuli)
 

NADZOROWANE OBIEKTY:

 • bezobsługowe komory pomiarowo rozliczeniowe na głównym przyłączu wodociągowym dużych odbiorców wody (KW)
 • bezobsługowe komory pomiarowo rozliczeniowe na głównym przyłączu kanalizacji sanitarnej dużych odbiorców zrzucających ścieki sanitarne (KP)
 • inne obiekty wymagające ciągłego nadzoru parametrów mediów i okresowych rozliczeń

FAZA PRAC NAD URZˇDZENIAMI TYPU KP / KW

 • opracowana i zawierdzona dokumentacja projektowo wykonawcza urządzeń typu KP i KW
 • trwające prace projektowo rozruchowe nad urządzeniami KP / KW oraz serwerem WWW bazującym na zmodyfikowanych rozwiązaniach serwera urządzeń klasy MS (patrz opis 'Monitoring GPRS')
 • faza instalacji u użytkownika i uruchomienia - III kwartał 2005r.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

 • obudowa z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z kieszenią kablową i fundamentem, odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, zamknięcie na zamek z wkładką patentową
 • stopień ochrony obudowy zewnętrznej IP44 / wewnętrznej plombowanej IP54
 • wytrzymałość mechaniczna na uderzenia IK-10 (20 dżuli)
 • wymiary skrzynki sterowniczej bez fundamentu (BxHxT) 530 x 820 x 245[mm]
 • wymiary fundamentu (BxHxT) 530 x 865 x 245[mm]
 • kieszeń kablowa na zapasy przewodów wewnątrz fundamentu
 • sieć zasilająca TN-S 230[VAC] / 50[Hz]
 • wbudowany układ ogrzewania
 • wbudowane gniazdo remontowe 1-fazowe
 • wbudowane oświetlenie remontowe
 • zabezpieczenie przez szybkie wyłączenie oraz zabezpieczenie przez wyłączniki instalacyjne różnicowoprądowe - jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej
 • wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe stopnia III (Un =1,2[kV], In =15[kA]) części pomiarowo rozliczeniowej z sygnalizacją zdalną stanu wkładki przepięciowej
 • wbudowany sterownik PLC z panelem LCD 2 linie po 16 znaków i klawiaturą systemową (archiwizacja i lokalna diagnostyka) - odczyt panela PLC możliwy przez przeĽroczystą pokrywę czołową obudowy wewnętrznej bez zdejmowania plomb
 • wbudowany układ zasilania rezerwowego obwodów kontrolno pomiarowych i sygnalizacji GPRS (minimum przez 8[h] w wykonaniu standardowym)
 • wbudowany układ monitoringu GPRS / WWW / SMS stanu urządzeń i zasilania komory pomiarowej oraz parametrów mediów

PROJEKT - MONTAŻ - URUCHOMIENIE

 • urządzenia typowe KW / KP można zamówić jako gotowy produkt bezpośrednio w sklepie internetowym - nabywca otrzymuje skrzynkę z typowym wyposażeniem, DTR wyrobu, kartę gwarancyjną, protokół kontroli końcowej i pomiarów, deklarację zgodności z wymogami EU, uruchomiony serwis WWW / SMS komory
 • dodatkowo możliwe jest zamówienie usługi odpłatnego opracowania dokumentacji projektowo wykonawczej dostosowanej do potrzeb użytkownika z uwzględnieniem dokumentów dla ZUDT
 • dostarczoną rozdzielnicę KP / KW należy zamontować w pobliżu obsługiwanej komory pomiarowej
 • do rozdzielnicy KP / KW należy doprowadzić z komory pomiarowej sygnały ciśnienia, przepływu chwilowego, impulsów liczydła ilości mediów
 • pomiędzy komorą pompowni a rozdzielnicą KP / KW należy ułożyć w wykopie przepust kablowy o średnicy minimum 80[mm] na przewody sond i urządzeń pomiarowych - należy stosować giętkie przewody PE do przepustów kablowych, karbowane z zewnątrz i gładkie w środku , promień gięcia R > 0,5[m]
 • rura przepustu kablowego powinna być po obu stronach uszczelniona pianką montażową
 • dodatkowo fragment rury wewnątrz fundamentu rozdzielnicy KW / KP powinien zostać obsypany warstwą piasku
 • przewód zasilający z sieci NN odbiorcy oraz przewody z komory należy podłączyć wg DTR do listew rozdzielnicy KW / KP
 • antena GSM zamontowana jest wewnątrz rozdzielnicy poliestrowej
 • po zainstalowaniu rozdzielnicy KW / KP i przed pierwszym podaniem napięcia zasilającego należy wezwać ekipę rozruchową JBW na tzw. 'przegląd zerowy' - sprawdzany jest sposób instalacji, podawane jest napięcie zasilające i kontrolowane są warunki propagacji sygnału GSM
 • jeśli pozwalają na to warunki - przegląd zerowy można połączyć z rozruchem i parametryzacją
 • rozdzielnica KW / KP po zainstalowaniu i uruchomieniu jest bezobsługowa, w szczególności raz na dobę synchronizowany jest zegar czasu rzeczywistego KW / KP z zegarem serwera WWW

ZASADA DZIAŁANIA

 • sygnały analogowe i częstotliwości przetwarzane są na jednostki wymiarowe (np: przepływ [l/s]) i wyświetlane lokalnie na panelu PLC
 • sygnały dwustanowe przetwarzane są na komunikaty (np: 'BRAK NAPIĘCIA') i wyświetlane lokalnie na panelu PLC
 • PLC urządzenia KW / KP lokalnie archiwizuje zbierane z obiektu dane w postaci rekordów
 • okres archiwizacji jest zależny od dynamiki zmian stanu obiektu
 • w rekordzie pamiętane są: stany pomiarów, liczniki ilości mediów oraz stany komunikatów alarmowych o niesprawnościach obwodów kontrolno pomiarowych
 • urządzenie jest wyposażone w modem GPRS zalogowany w sieci IDEA bądĽ PLUS GSM - karty telemetryczne GPRS dostarcza JBW
 • urządzenie ma wbudowany mechanizm kontroli łącza GPRS
 • urządzenie posiada w standardzie zintegrowane zasilanie rezerwowe - bateria akumulatorów z automatycznym układem doładowywania i zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem
 • pomiary, kontrola i zliczanie prowadzone są również przy braku zasilania sieciowego
 • minimalny czas podtrzymania napięcia zasilającego wynosi 8[h] (wykonanie standardowe)
 • sygnał zaniku napięcia zasilającego jest przesyłany do serwera w celu zaalarmowania obsługi
 • serwer WWW / SMS zlokalizowany jest w siedzibie JBW
 • na serwerze prowadzony jest tzw. hosting danych zbieranych z nadzorowanych poprzez urządzenia KW / KP obiektów
 • serwer WWW / SMS co określony czas (zależny od dynamiki zmian stanu obiektu) odpytuje urządzenie typu KW / KP o dane
 • dzięki zastosowaniu techniki archiwizacji lokalnie w urządzeniach KW / KP, możliwe jest odtworzenie stanów historycznych również przy zanikach łączności GPRS
 • tryb pracy serwera jest w pełni bezobsługowy i automatyczny, w szczególności obsługiwane są sytuacje ponawiania zapytań do urządzeń które nie odpowiedziały danymi pomiarowymi
 • dane z urządzeń KW / KP są archiwizowane w bazie danych serwera i wizualizowane na dynamicznych stronach WWW
 • dostępne są odczyty aktualne i wykresy odczytów archiwalnych ciśnienia, przepływu, licznika dobowego i narastającego ilości mediów oraz kontrola obecności napięcia zasilającego i sprawność obwodów kontrolno pomiarowych
 • dodatkowo na podstawie sygnałów z urządzeń KW / KP są wysyłane poprzez bramkę serwera SMS alarmowe o braku zasilania lub uszkodzeniach obwodów kontrolno pomiarowych
 • użytkownik otrzymuje nazwę użytkownika i hasło dostępu do serwisu WWW wybranego urządzenia lub grupy urządzeń KW / KP
 • użytkownik ma wgląd w stan nadzorowanego obiektu (stany aktualne oraz stany historyczne) poprzez standardową przeglądarkę WWW (IE v5 lub wyższa)
 • dodatkowo udostępniane są raporty dzienne i miesięczne o stanie obiektu
 • widok ekranu podglądu stanu urządzenia analogicznie do opisu 'Monitoring GPRS' - szczegóły po zakończeniu fazy rozruchu

KOSZTY I ZASADY ODPŁATNOŚCI

 • karty telemetryczne SIM dostarczane wraz z urządzeniami KW / KP posiadają limit ilości transmitowanych miesięcznie danych i stałą kwotę opłaty abonamentowej
 • serwer WWW / SMS zlokalizowany jest w siedzibie i jest własnością JBW Sp. z o.o.
 • hosting danych na serwerze jest odpłatny, podobnie jak w przypadku kart SIM obowiązuje stały abonament miesięczny od każdego nadzorowanego obektu
 • po uruchomieniu urządzenia KW / KP i serwisu WWW obiektu spisywana jest umowa na odpłatne prowadzenie usługi hostingu danych
 • istnieje możliwość zamówienia kompletnego systemu monitoringu wraz z serwerem - po zakończeniu rozruchu serwer WWW wraz z dokumentacją jest odsprzedawany do użytkownika stając się jego własnością , również wszelkie koszty łączności (zarówno strony nadawczej jak i odbiorczej) ponosi użytkownik
 • JBW zapewnia wsparcie techniczne i serwis dostarczanych serwerów hostingu danych
 • koszty zależą od ilości nadzorowanych urządzeń i ilości równoczesnych klientów WWW
 • prosimy każdorazowo o wysłanie zapytania ofertowego celem określenia kosztów projektu, dostawy, montażu, uruchomienia i kosztów hostingu danych

Kontakt | Mapa strony | ©2005 JBW Sp. z o.o.